Vejledning, træning og behandling

Ud fra undersøgelsens resultater og den generelle vurdering. Anbefales og tilrettelægges den nødvendige indsats, i samråd med dig som forælder og om muligt andre relevante personer, som ofte er sammen med dit barn.

Nogle børn får den hjælp de har brug for når forældre, dagplejer, pædagoger m.m. modtager vejledning i hvordan de bedst støtter og hjælper barnet i hverdagen.

Andre børn har brug for et mere intensivt fysioterapeutisk træningstilbud, hvor de sansemotoriske vanskeligheder afhjælpes gennem tilpasset leg og bevægelse.

Børnefysioterapi og træning handler om netop det. Træningen er et rum hvor barnet får mulighed for at øve sig i lige præcis med det der er svært. I trygge rammer og kun lige så svært så dit barn oplever succes.

At træne vil altid være et samarbejde mellem mig som fysioterapeut og dig som forældre og selvfølgelig dit barn. Hvis det er hensigtsmæssigt og relevant vil I blive inddraget i træningen og det kan ligeledes tænkes at der vil være hjemmeøvelser og aktiviteter på programmet.