Sansernes betydning for motorikken

At have en god velfungerende sansemotorik, betyder at:

  • Barnet lykkes med aktive handlinger og aktiviteter.
  • Barnet få en meningsfuld oplevelse ud af alle de informationer hjernen modtager via de enkelte sanseområder. FØLESANSEN, BALANCESANSEN, MUSKELSANSEN, SYNSSANSEN, HØRESANSEN, SMAGS- OG LUGTESANSEN.
  • Barnet ikke over eller underreagerer på sanseindtryk.
  • Barnet har et godt fundament til god social adfærd og optimal mulighed for indlæring.

Vores hjerne og nervesystem er en kæmpe stor computer som har til opgave at sorterer, analyserer, gemme, sammenligne og handle på alle de informationer vores sanser både bevidst og ubevidst oplever hver eneste dag, minut, sekund. Når det er sommer og vinter og om man er indenfor eller udenfor. Vores sansesystemer samarbejder på kryds og tværs med hinanden og er ansvarlige for at vi har succes med vores sansemotorik. Det er ikke så svært at forestille sig at det ikke altid går som man gerne vil have det.

Nogle gange er det ”knuder på ledningen” eller ”båndsalat”