Hvad er en Sensorisk Profil?

En Sensorisk Profil er et særligt terapeutisk redskab, som er til gavn for alle. Men som er et særligt godt redskab, hvis du som forælder har bekymringer for, om dit barn har udfordringer med sanseintegration.
En Sensorisk Profil kan kortlægge dit barns sansemønstre. Den giver jer viden om og forståelse for, hvordan barnet sanser verden og forholder sig til alle de indtryk, som dagligt skal bearbejdes.

Vi har alle forskellige tolerancer, når det handler om, hvordan vi opfatter og bearbejder sanseindtryk. Hvor mange og hvor kraftige indtryk der skal til, før vi reagerer på det, der sker omkring os.

Tolerancen er meget forskellig fra person til person. Derfor er det umuligt at blive enige om udsagn som:

 • Havregrød er lækkert
 • Høj rockmusik er fedt
 • Stramt tøj er rart at have på
 • Rutchebaner er rædselsfulde

Men forstår vi disse tolerancer gør det os i stand til at:

 • Forstå adfærd
 • Lave strategier
 • Være på forkant
 • Igangsætte målrettet sanseintegrationsbehandling og træning

 

Sensorisk Profil er udviklet af den amerikanske ergoterapeut Winnie Duun. Som ligeledes har skrevet bogen ”Lev sanseligt”

Det kræver en autorisation som fysioterapeut, ergoterapeut eller psykolog at kunne købe testmaterialet, for at udføre en Sensorisk Profil.
Profilen har gennem flere år været testet og valideret, også i Danmark.

Når vi forstår hvordan de sensoriske bearbejdningsmønstre påvirker vores liv, kan vi forbedre vores hverdag…..

Winnie Dunn (mor til sensorisk profil)

Hvornår er det en god idé med en Sensorisk Profil?

Dit barn vil typisk have et eller flere af disse tegn:

 • Har svært ved at holde kroppen i ro eller er alt for passiv
 • Dårlig balance, bliver let svimmel, er bange for højder
 • Klodset
 • Vælger at være tilskuer fremfor aktiv i legene
 • Er alt for forsigtig eller tager store chancer under leg
 • Reagerer voldsomt eller meget lidt på berøring og bevægelse
 • Har svært ved at blive i en aktivitet
 • Overdreven lys/lyd/lugt/smags følsomhed
 • Har berøringsangst
 • Generes af tøjmærker, hårvask, strømper m.m.
 • Er meget kræsen
 • Ikke trives som det skal og ofte trækker sig og/eller bliver ked af det og vred
 • Ikke altid reagerer som andre børn
 • Har søvnbesvær
 • Bliver hurtigt træt og opgivende
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Har behov for meget faste rutiner
 • Har indlæringsvanskeligheder

 

Du vil som forældre ofte være i tvivl om årsagen til dit barns udfordringer, men du er aldrig i tvivl om, at der er ”noget” der driller eller ”at adfærden” ikke er som den skal være.

Du har helt sikkert sagt, HVORFOR? til dig selv mange gange.

En sensorisk profil kan hjælpe dig med svaret.

Hvis dit barn har udfordringer med sanseintegration, kan det hæmme dit barns motoriske, følelsesmæssige og sociale udvikling.

Det giver ALTID mening at lave strategier, være på forkant og træne et barnets sanseintegration, da det i langt de fleste tilfælde vil give bedre forudsætninger for læring og udvikling.

Hvordan laver børnefysioterapeuten en sensorisk profil?

Den sensoriske profil er en spørgeskemaundersøgelse, som udarbejdes af jer som forældre og ligeledes, meget gerne inddrager barnets nære miljø, så som dagplejen, børnehaven eller skolen.

 

Der findes forskellige profiler, som er tilegnet den enkelte målgruppe:

Sensorisk profil 2:
Nyfødt til 0-6 måneder.

Sensorisk profil 2:
Småbørn 7-36 måneder.

Sensorisk profil 2:
Barn 3-14 år.

Sensorisk profil 2:
Skole relateret 3-14 år. Besvares af lærer eller pædagog med fokus på barnet i skole og institutionssituationer.

Sensorisk Profil 2:
Teenager / voksen, 11 år og op.

 

Efter besvarelsen af spørgeskemaet, foretager børnefysioterapeuten et analysearbejde, hvorefter resultatet, anbefalinger og strategier overleveres til jer som forældre og evt i samarbejde med relevante andre personer omkring barnet.

 

Resultatet af arbejdet er dels et billede af hvad jeres barn godt kan, og hvor barnet har brug for støtte og strategier i hverdagen. Den viden sensorisk profil kan give, danner grundlaget for at udarbejde programmer med øvelser, aktiviteter og ikke mindst strategier som vil skabe bedre forudsætninger for at jeres barns udvikling, læring og ikke mindst gøre hverdagen lettere at være i og overskue.

Kontakt mig i dag

Har du lyst til vide mere og om det kunne være noget for dit barn, og hvordan jeg kan hjælpe, kan du ringe til mig og høre nærmere.