Typiske tegn på at dit barn har sansemotoriske udfordringer:

(Listen er ikke udtømmende)

MOTORIK

Vanskeligheder med at ligge på maven, trille, kravle, gå, løbe og cykle

Falder og snubler tit

Kan ikke følge med ved gåture, på legepladsen, til sport

Kan ikke holde på en blyant

Kan ikke gribe eller kaste en bold

Har svært ved dagligdagsting som af- og påklædning og at spise

SENSORIK

Har alt for travlt og behov for at være i bevægelse hele tiden.

Virker sløv, træt eller slap i kroppen.

Er bange for at gynge, klatre, tumle og lege vildt.

Deltager ikke i alderssvarende leg.

Piller og rører ved ting og mennesker.

Trækker sig fra støjende, urolige omgivelser eller taler hele tiden.

Har svært ved at lære nye ting.

Undgår eller søger berøring.

Vil kun have bestemt tøj på.

ADFÆRD

Er over- eller underreagerende.

Er ofte frustreret/ked af det.

Har nedsat eller øget opmærksomhed.

Har behov for rutiner.

Har svært ved at lære.

Har søvn vanskeligheder.