BØRN MED MOTORISK USIKKERHED OG SANSEFORSTYRRELSER

De fleste børn udvikler helt automatisk lyst til at udforske omverdenen ved hjælp af sanseindtryk og den naturlige bevægelsesudvikling.

De får langsomt men sikkert kontrol over kroppen. De eksperimenterer med leg og bevægelse, alene og sammen med andre.

Op mod 20 % af alle danske børn har ikke de samme forudsætninger. Disse børn beskrives som motorisk usikre, kluntede, sensitive, sky, urolige, passive, dovne m.m.

Kært barn har mange navne, men fælles for disse børn er at de ikke har samme sansemotoriske forudsætninger som andre og ofte ikke reagerer typisk og hensigtsmæssigt på sanseindtryk.

Mange af disse børn har vanskeligheder i en sådan grad at det påvirker deres hverdag og mulighed for god udvikling, læring, og god social og psykisk trivsel. Ligeledes viser mange af disse børn allerede tegn meget tidligt i deres udvikling og nogle allerede kort tid efter fødslen.

At være motorisk usikker er IKKE en diagnose, men er et udtryk for én eller flere vanskeligheder hos et barn. Til gengæld er det sådan at børn med diagnoser ofte har udfordringer med sanserne og motorik.

Børnefysioterapi har til formål at sikre at det enkelte barn opnår de bedste forudsætninger for at kunne lege, lære og leve uden at de sansemotoriske udfordringer spænder ben i hverdagen.